Αγαπητέ χρήστη του Internet
Χησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του browser.
Το website μας απαιτεί browser έκδοσης 4.0 ή νεώτερη (Internet Explorer. Παρακαλώ εγκαταστήσετε μια νεώτερη έκδοση browser, έτσι ώστε να δείτε το website μας.
Οι δύο παρακάτω σύνδεσμοι θα σας οδηγήσουν κατευθείαν σε sites όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις τελευταίες εκδόσεις browsers δωρεάν:
Σύνδεση με τη νεώτερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer
Σύνδεση με τη νεώτερη έκδοση του Netscape Communicator
Εκτιμούμε την κατανόησή σας.

Τμήμα Υποστήριξης Internet της Eurotax